Overzicht

Cluster wijken is op zoek naar een verbindende, resultaatgerichte programmamanager om de fysieke, sociale en economische doelstellingen in Dordrecht-West te realiseren!

Programmamanager

Dordrecht-West in Balans
Dordrecht – 36 uur per week

Wat ga je bij ons doen?
In Dordrecht West loopt vanaf 2000 een integrale herstructureringsaanpak. Met deze aanpak komen de wijken van West (Wielwijk, Crabbehof, Oud Krispijn en Nieuw Krispijn) beter in balans. Als programmamanager stuur je door middel van de monitor Dordt West in Balans op onderstaande doelstellingen:
– In Dordrecht West ontstaan verschillende wijken waarin de sociaal-culturele en sociaal-economische positie van diverse groepen meer in balans worden gebracht.
– In Dordrecht West ontstaan verschillende wijken die fysiek en economisch goed in balans zijn en die van toegevoegde waarde zijn van de stad.

In jouw rol ben je verantwoordelijk voor het behalen van de sociaal-economische doelstellingen en fysiek-economische doelstellingen (binnen de vastgestelde financiële kaders). Je bewaakt en actualiseert de vastgestelde visies voor Wielwijk, Crabbehof en Krispijn op het fysieke en sociale domein. Waar nodig prioriteer je inhoudelijke en bestuurlijke belangen. Ook neem je deel aan het bestuurlijk overleg wonen en rapporteer je hier over de voortgang van het programma Dordrecht-West in Balans.

Je brengt belangen en opinies van corporaties, maatschappelijke partners en gemeentelijke afdelingen samen in een gemeenschappelijk resultaat. Je bent continue aan het schakelen tussen het sociale en fysieke domein, beleid en praktijk, politiek en ambtenarij, afspraak en gewijzigd inzicht. Je overziet het groter geheel, verbindt kansen en benaderd vraagstukken integraal. Je neemt besluiten en geeft richting aan al die collega’s en partners die werken aan Dordt-West in Balans.

Je treedt op als integrale gebiedsmanager Dordrecht-West. Binnen dit gebied stuur jij de fysieke projectleiders en wijkmanagers aan. Naast het programma Dordrecht-West in Balans ben je verantwoordelijk voor de overige complexe opgaven en incidenten die zich voordoen in Dordrecht-West.

Wat breng je mee?
– Academisch werk- en denkniveau;
– Ervaring met gebiedsgericht werken en programmamanagement;
– Ervaren in het resultaatgericht aansturen en begeleiden van projectleiders en wijkmanagers;
– Kunt goed schakelen tussen verschillende mensen en partijen;
– Bent stevig en duidelijk in gesprekken en op schrift;
– Abstracte doelstellingen kun jij vertalen naar concrete processtappen;
– Ervaring met zowel fysieke herstructurering als sociale projecten.

Je bent kritisch en rolvast als opdrachtgever én laat anderen hun verantwoordelijkheid pakken. Daarbij ben je in staat om zelfstandig en zelfbewust te werken. Maatschappelijke veranderingen en politieke belangen hou je vanzelfsprekend in de gaten. Jouw bestuurlijke- en organisatiesensitiviteit helpen jou hierbij.

Waar kom jij te werken?
In Dordrecht willen we medewerkers veel meer op hun talenten inzetten. Dat maakt energie los, energie die we kunnen inzetten om de ambities van de stad waar te maken.

Wie zijn wij
Wij zijn het cluster Wijken. Wij werken met bewoners, ondernemers, organisaties en instellingen aan een aantrekkelijke woon-, leef- en werkomgeving. Leefbaarheid, veiligheid, economische ontwikkeling en sociale samenhang staan centraal. Initiatieven uit de samenleving worden waar mogelijk gestimuleerd en omarmd. Daar waar burgers het zelf beter of effectiever kunnen uitvoeren, of er voordelen voor de buurt zijn wanneer zij het overnemen, is dit mogelijk. Het cluster Wijken richt zich op integrale dienstverlening voor initiatiefnemers door intensieve samenwerking met alle betrokken partijen.

Waarom willen wij dat jij reageert?
Omdat jij een bijdrage wilt leveren aan prettige, goed onderhouden, levendige en veilige wijken waar iedere bewoner er toe doet. Het programma Dordrecht-West in Balans draagt hieraan bij doordat de wijken van West fysiek, sociaal en economisch goed in balans zijn en dat elk van de wijken een toegevoegde waarde heeft voor de stad als geheel. Ook zie je een uitdaging in integrale gebiedsopgaven in een complex krachtenveld.

Ons aanbod
Het salaris is afhankelijk van je opleiding en ervaring en bedraagt maximaal € 5.520,- bruto per maand (schaal 12, salaristabel 1-1-2018) bij een volledige werkweek van 36 uur.

Wij zijn een moderne werkgever. Wij kennen uitstekende arbeidsvoorwaarden op het gebied van reiskosten, flexibele werktijden, verlofregelingen en studiefaciliteiten. Daarnaast beschik je als medewerker over een Individueel Keuze Budget van 16,3% van je bruto jaarsalaris. Je beheert dit budget zelf en je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om dit (of een deel hiervan) te laten uitbetalen of er vakantie uren van te kopen.

Belangstelling?
Je kunt direct solliciteren. Meer informatie over de functie is op te vragen bij Edwin van Dieën, clustermanager Wijken op telefoonnummer 078-770 4267.

De eerste gespreksrondes zijn op vrijdag 12 en woensdag 17 januari 2018.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

 

Getagd als: Beleid/staf/advies/onderzoek, Management/leidinggevend